Logo_Frigovent
Search
Close this search box.

Släpp inte ut din dyrbara värme

Miljö, energioptimering och kostnadsbesparingar går hand i hand. 

Känns dina energikostnader onödigt höga? Funderar du på vad som är den optimala uppvärmningslösningen för just ditt boende? Hur mår ditt hus egentligen – borde du byta fönster eller tilläggsisolera för att minska värmeförluster, eller är huset rentav för tätt så att det finns risk för fukt och mögel? Samarbetar luftflödena mellan värme och kyla i huset eller ventilerar du bort värme i onödan?

Den här typen av frågor är vanliga och ofta en källa till osäkerhet och oro hos många husägare. Viljan att få kontroll över sina uppvärmnings- & energikostnader, samtidigt som man säkerställer att huset mår bra och att man har en ren och hälsosam inomhusluft är gemensamt för de allra flesta. Och detta är samtidigt kritiska faktorer, då de påverkar både de boendes och husets hälsa på kort och lång sikt och på samma gång kan förbättra såväl hushållsekonomin som minska miljöpåverkan.

Lägg därtill den nog så viktiga aspekten att inomhusmiljön blir mer trivsam och avkopplande vid ett jämnt och fräscht inomhusklimat.

vardagsrum

Optimera, effektivisera och spara

Vi på Frigovent är specialister på inneklimat och har bred kompetens inom alla de områden som behöver tas hänsyn till för ett behagligt, hälsosamt och kostnadseffektivt inneklimat: värme, ventilation och kyla. Dessutom är miljön utgångspunkt för hela vår verksamhet – ett högt miljömedvetande och ett engagerat miljötänkande. I vår tjänst ”Miljö- & Energioptimering” ger vi dig råd om hur du kan effektivisera din energianvändning och därmed också bidra till en bättre miljö.

Baserat på dina önskemål, behov och krav rekommenderar vi den anläggning och lösning ur Sverigepumpens breda urval, som är optimal för just dig och ditt hus. Vi ger dig givetvis beräkningsexempel på läget efter byte av anläggning.

energioptimering frigovent 1

Kort sagt ger vi dig förslag och rekommendationer kring hur du kan:

 • minska dina utsläpp av dyrbar värme
 • optimera och minska din energianvändning
 • sänka dina uppvärmningskostnader
 • få jämnare fördelning av värme i huset
 • säkerställa att ditt hus mår bra och är hälsosamt gällande luftkvalitet mm.

I det ingår att vi gör följande:

 • Analyserar och diagnostiserar effektiviteten på nuvarande utrustning
 • Identifierar problemområden i huset gällande t.ex. värmeförluster, luftkvalitet eller fukt.
 • Kartlägger luftflöden och befintlig ventilationslösning
 • Bedömer luftkvaliteten och utför mätningar
 • Bedömer vilken utrustning som är optimal för just ditt hus unika förutsättningar, kombinerat med dina behov och krav.
 • Ger dig beräkningsexempel efter byte av anläggning
ren inandningsluft kopia

Intresserad att veta mer? Kontakta oss eller läs mer nedan om hur vår energioptimering går till i praktiken.

Kontakta oss