Logo_Frigovent
Search
Close this search box.

Vårt arbete med Agenda 2030

Vi på Frigovent är stolta över att aktivt bidra till FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Genom att sätta fokus på inneklimat och dess påverkan på människors hälsa och välbefinnande strävar vi mot en mer hållbar och hälsosam framtid. 

MÅLEN VI ARBETAR MED

Vi tar ansvar

Agenda 2030´s 17 globala mål för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Icon sketch 3

7. Hållbar energi för alla

Vi har stor kunskap om energioptimering som vi överför till alla våra kunder. Alla val av anläggningar görs utifrån ett miljöperspektiv där både kunden och klimatet är vinnare.

Icon sketch 3

8. anständiga arbetsvillkor & ekonomisk tillväxt

Våra medarbetare har kollektivavtal, träningskort, bra arbetstider och en bra arbetsmiljö. Det gör att företaget växer.

Icon sketch 3

9. HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER & INFRASTRUKTUR

Vi ser till att…

Icon sketch 3

10. MINSKAD OJÄMLIKHET

Vår organisation präglas av tanken om allas lika värde, transparens och ansvar i en välkomnande miljö, oavsett religon, bakgrund, kön eller position.

Icon sketch 3

12. HÅLLBAR KONSUMTION & PRODUKTION

Vi samarbetar med etablerade leverantörer där produktion och distribution sker enligt Agenda 2030. Genom att leverera kvalitet till våra kunder kan vi förhindra överkonsumtion.

Certifiering en nödvändighet

Certifiering en nödvändighet.

Självklart innehar både vi som företag och våra montörer och installatörer alla nödvändiga certifikat. Vi innehar också de certifikat som behövs inom ventilation, som exempelvis OVK och för radon. Vi har också allmän behörighet på el och en hög kreditvärdighet.