Styr- och reglerteknik

Vi kartlägger och analyserar anläggningens energianvändning, energiformer, fördelning mellan olika lokaler och mäter temperaturskillnader över dygnet. Till grund för en effektiv energilösning ligger även myndigheters riktlinjer för ventilation, temperaturer och miljöpåverkande produkter.