Ventilation

Ventilation är en viktig faktor för att du och ditt hus skall må bra. Din ventilationsanläggning ser till att ditt hus andas. Den driver bort fukt och emissioner samtidigt som rätt mängd friskluft tillsätts.

 

Vi installerar nya ventilationssystem, utför luftmätningar, injusteringar, reparationer och byter filter. På vårt lager finns alltid ett stort sortiment kvalitetsfilter och reservdelar.

Ren och frisk luft för en sund innemiljö

Luften vi andas in

Vi spenderar 90% av vår tid inomhus och uppfattar hemmet som en trygg plats att vistas på – när vi äter, sover eller gör någonting annat. Det är dock viktigt att känna till att det krävs god ventilation som tillför ren och frisk luft och avlägsnar föroreningar för att säkerställa en sund inomhusmiljö.

Under ett enda dygn producerar en genomsnittsfamilj betydliga mängder fukt. Därtill kommer även fukt från duschen, matlagningen och torkning av kläder. All denna fukt måste avlägsnas från bostaden eftersom den kan medföra hälsoproblem för människor och dessutom skadar byggnaden. Hälsovådliga radonföroreningar, flyktiga dammpartiklar utomhus som dras in i bostaden samt gaser som avges från olika material inomhus innebär också föroreningar som måste avlägsnas.

Det finns i huvudsak två anledningar till ventilation:

  • Inomhusluften ska upplevas som frisk och behaglig och inte leda till hälsoproblem.
  • Vi vill undvika fuktskador i byggnader i form av mögel, svamp eller andra problem som t.ex. kondens.

Nytt ventilationssystem i befintligt boende – fula rör överallt?

Lösningen som verkar utan att synas

En vanlig fundering hos våra kunder är “blir det inte väldigt fult med alla rör som krävs för att installera ny ventilation i vårt hus”? Svaret är enkelt – nej.

När du investerar i ett nytt ventilationssystem behöver det absolut inte innebära påverkan på din estetiska boendemiljö. Vi använder på ett smart sätt alla befintliga utrymmen som finns att tillgå för att dölja systemet, t.ex. takvind, sidovindar, kanaler i snedtak, garderobsutrymmen mm. Här ser du ett exempel på hur ventilationssystemet installerats på vinden – optimal funktion utan att synas. Visst är det bra?

TRE INGREDIENSER FÖR ETT BRA INNEKLIMAT

Inneklimat omfattar alla fysiska och kemiska förhållanden som påverkar oss inomhus – alltifrån temperaturen (värme/kyla), luftfuktighet, luftpartiklar, lukt och radon. En helhet som säkerställer både din egen och ditt hus hälsa och välmående. Läs mer om inneklimat

VÄRME

En del av ditt inneklimat är den värme du vill ha inomhus – och det på ett effektivt sätt. Läs mer om värmepumpar och hur vi hjälper dig med kostnadseffektiv uppvärmning.

VENTILATION

Det krävs god ventilation som för bort emissioner och fukt och tillför ren och frisk luft och avlägsnar föroreningar för att säkerställa en sund inomhusmiljö.

KYLA

Även när solen steker från en klarblå sommarhimmel och kvicksilvret närmar sig 40 grader ska det vara vara behagligt att vistas inomhus.​

När bytte du filter senast?

För att säkerställa tillförsel av ren och frisk luft inomhus är det viktigt att byta filter i ventilationsaggregatet när det är nedsmutsat.

Nedsmutsat filter kan leda till:

  • Ökat luftmotstånd över filter
  • Mindre luftgenomströmning i bostaden
  • Risk för bakterietillväxt i filter
  • Anläggningen kan i värsta fall skadas

Hur ofta man bör byta filter beror på föroreningshalten i luften. Generellt sett ska man byta filter en gång om året, förslagsvis på hösten (efter pollensäsongen). I områden med mycket partiklar och föroreningar bör filter bytas vår och höst.

Corona-oron påverkar oss alla

Många har säkert frågor om Corona-virus och om filter i ventilationsaggregat och luftrenare hjälper. Det finns ännu inga tester gjorda på just Corona-virus men vi kan försöka ge en liten beskrivning av hur filtrering går till.

I våra ventilationsaggregat Flexit sitter det finfilter PM1 som stoppar upp till 50% av alla partiklar upp till 1,0 micrometer från utomhusluften.

I våra luftrenare Coway så sitter det HEPA-filter som stoppar 99.95% av partiklar med en storlek på 0,1 micrometer i inomhusluften.

HEPA-filter hanterar olika storlekar av partiklar och virus. Bilden nedan visar på ett överskådligt sätt skillnaden i storlek mellan olika partiklar, bakterier och virus.

partiklar_bakterier_virus_

HEPA-filter har i olika undersökningar visat sig vara mycket effektiva när det gäller att fånga upp partiklar mindre än 0,3 micrometer. Vi vet att när stora partiklar flyger in i ett HEPA-filter är de för stora för att komma igenom det fibernät som HEPA-filtret består av och de fastnar, precis som en fisk i ett fiskenät. Se bilden.

hepafilter

När det gäller Corona-virus, är vi nere på en partikelstorlek om cirka 0,12 micrometer, även kallat nanopartiklar. De är så små att de studsar runt som en flipperkula när de träffar gasmolekyler. (Forskare kallar detta Brownian Motion.) Det betyder att de flyger i slumpmässiga sicksackmönster även i en luftström, vilket illustreras i bilden till höger.

Eftersom nanopartiklar och virus är så pass mycket mindre än 0,3 micrometer, borde de enkelt kunna passera förbi fibrerna i HEPA-filtret. Men den förklaringen håller endast om dessa nanopartiklar och virus skulle röra sig som de större partiklarna, det vill säga mer ”rakt fram” och inte studsa. Men då nanopartiklar och virus flyger i sicksackmönster, leder det till att de hamnar i fibrerna och fastnar. Den principen kallas för diffusion.

diffusion

Om vi nu kan konstatera att diffusion-principen fångar upp nanopartiklar och virus mindre än 0,3 micrometer, hur effektivt är det? Enligt en studie gjord av NASA fångar HEPA-filter “nästan 100 % av partiklar.” Och det finns andra undersökningar som visar på en hög effektivitet. Vi konstaterar att det finns undersökningar och tester som påvisar att HEPA-filter kan ha en mycket god förmåga att fånga upp virus och nanopartiklar.

Men det ska absolut inte tolkas som att vi därmed garanterar att Coway luftrenare med HEPA-filter eliminerar alla viruspartiklar som kan finnas i inomhusluften.

Och filtret ”dödar” inte viruset eller bakterierna så man bör iaktta försiktighet när man byter filter.

HUR FUNGERAR VENTILATIONEN UT HEMMA HOS DIG?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att uteluftflödet i en bostad är minst fyra liter per sekund och person för att ha bra inomhusluft. Ofta är dock inte ventilationen i bostäder tillräckligt bra för att leva upp till detta. Se mer i filmen nedan från Svensk Ventilation.

LÄR DIG MER OM OLIKA VENTILATIONSTYPER I HUS

Självdrag

Detta är den äldsta formen av ventilation, som fortfarande finns i många bostäder.

Systemet baseras på att varm och fuktig luft stiger naturligt
upp över tak via kanaler från bad- och våtrum, vilket i sin tur gör att frisk luft dras in genom ventiler i vägg och/eller fönster.

Självdrag ger förutom stor värmeförlust,även kalldrag och ofiltrerad, dvs inte ren tilluft.

sjalvdrag
mekanisk frånluft

Mekanisk frånluftsventilation

Centrala mekaniska frånluftssystem blev vanliga i nya bostäder i slutet av 70-talet, och är fortfarande en vanlig ventilationslösning. En typisk installation är en frånluftsfläkt på vinden eller i ett skåp över köksfläkten. Från fläkten går det kanaler till köksfläkt och våtrum. Fläkten säkerställer att varm och fuktig luft dras ut från bostaden via våtrum och köksfläkt.

Frisk luft dras in genom friskluftsventiler i vägg eller spaltventiler i fönster. Hastigheten på anläggningen styrs från köksfläkt och eventuellt från en extra brytare i bad-/våtrum.

Detta är ett fungerande ventilationssystem, men resulterar i energiförlust eftersom det inte har någon form av värmeåtervinning, samt även kallras och ofiltrerad luft in från ventiler.

Centralt balanserat ventilationssystem

Detta är idag den mest optimala metoden för ventilation och börjar bli standard i nya bostäder.

Fläkten säkerställer att varm och fuktig luft dras ut från bostaden via våtrum och kök och att ny filtrerad, frisk och tempererad luft tillförs bostaden via sovrum och vardagsrum.

Här återvinner man värmen från luften som sugs ut ur huset och överför den till luften man blåser in.

Med detta system har man mer kontroll på att man ventilerar hela bostaden samt att man har balans.

vgv

VI ÄR SPECIALISTER OCH HJÄLPER DIG GÄRNA!

Låt oss hjälpa dig hitta den optimala lösningen för just ditt boende! Vi har den breda kunskap och expertis kring ventilation, värme och kyla, som krävs för att säkerställa att ditt hus mår bra, att inandningsluften är hälsosam, att ditt inneklimat är trivsamt och behagligt oavsett väderlek utomhus, och att det sker på ett energi- och kostnadseffektivt sätt. Kontakta oss så berättar vi mer!