Entreprenad

Vi erbjuder total- och delentreprenader för projektering, installation och service avseende helt nya eller ombyggnad av anläggningar/lokaler. Våra resurser innefattar behörig personal för varje del i verksamheten som el, kyla, tryckprovning och ventilationsbesiktning (OVK).