Entreprenad

Vi erbjuder entreprenad, både total- och delentreprenader för projektering, installation och service avseende helt nya eller ombyggnad av anläggningar/lokaler. Våra resurser innefattar behörig personal för varje del i verksamheten som el, kyla, tryckprovning och ventilationsbesiktning (OVK).

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om våra företagstjänster och referensprojekt.