Miljö & återvinning

Miljön är utgångspunkten i hela vår verksamhet. Den bygger på ett stort miljömedvetande och ett engagerat miljötänkande. En av delarna är en utarbetad plan för att tillhandahålla miljöanpassade produkter och tjänster. Exempelvis vår tjänst energioptimering som innebär att vi injusterar din anläggning och förnyar utrustning – till nytta både för miljö och kostnader.