Kyla

Som ackrediterat företag tillhandahåller vi den hushållskyla du kan tänkas behöva, direkt såväl som indirekt, för att uppnå ett så behagligt inomhusklimat som möjligt. Välj mellan konventionell luftkonditionering och bekväm komfortkyla.

Vi konverterar befintliga kylanläggningar för att byta ut miljöfarliga köldmedium mot lämpligare alternativ.