Logo_Frigovent
Search
Close this search box.

Frigovent – ett företag som levererar helhetslösningar inom ventilation och kyla

baastad

Frigovent Inneklimat är experter på allt vad som har med inneklimat att göra och levererar helhetslösningar. Företaget tar dessutom hand om allt underhåll och all service. Förutom ventilation har företaget också lång erfarenhet och hög kompetens inom all form av kyla.

Frigovent Inneklimat startades av Dan Hallgren redan 1979 men först 1991 ombildade han det till ett aktiebolag. 2006 var vi tre personer som köpte ut honom. Det var Fredrik som började 1999, Tobias som kom till oss 2005 och jag själv som varit på företaget sedan 2001 berättar Ryan Krosbakke.

Tillväxt och expansion i lugn takt

– Det som har hänt sedan dess är att vi sakta växt och idag är nästan 20 anställda. Då vi tog över företaget låg vi i Trönninge men efter 2 – 3 år växte vi ur lokalerna där och vi köpte vår fastighet på sadelvägen 6 i Halmstad. Vi har sett en positiv ökning av omsättningen varje år, 2006 låg vi på omkring 4 miljoner kronor och förra året hamnade vi på nästan 25 miljoner, så visst har det varit en positiv utveckling konstaterar Ryan.

Ventilation och kyla

– En av våra största styrkor är att vi har flera ben att stå på. Ventilation för bostäder, butiker och industri till ren processventilation. Dessutom arbetar vi med allt som har med kyla att göra. Allt från den lilla AC-pumpen på bilen till grönsaksdiskarna på stormarknaderna eller det vi kallar processkylar inom industrin.

– Vi monterar allting själva eftersom vi har alla nödvändiga kunskaper som behövs inom styr och reglerteknik. Våra kunder är 15 – 17 % privatkunder som exempelvis villaägare. På företagssidan som är resterande finns livsmedelstillverkare, livsmedelsbutiker med mera. Viktigt att betona är att vi säljer helhetslösningar och inte enskilda produkter. Det är vårt starkaste argument och verktyg för att hävda oss mot inte minst internethandeln, slår Ryan fast.

Många långa kundrelationer

– Vad gäller kunder är vårt huvudsakliga upptagningsområde Hallands län och Halmstad med närliggande kommuner men vi har även kunder som av olika orsaker flyttat härifrån men som ändå fortsätter att samarbeta med oss. Vi har även ett antal trogna kunder som varit med från starten och fortfarande är frekventa uppdragsgivare, vilket vi tar lite som ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt fortsätter Ryan. Beträffande konkurrensen så finns det ett antal konkurrenter både inom ventilation och inom kyla. De som kan båda områdena är lätträknade så att vi kan erbjuda både ventilation, kyla och numera också el gör oss unika i branschen och ger oss fler och större uppdrag.

– Genom våra goda samarbetspartners inom exempelvis rörläggeri och snickeri stärker vi också vårt sätt att erbjuda helhetslösningar till våra kunder poängterar Ryan.

Certifieringar en nödvändighet

– Alla våra kylmontörer innehar alla nödvändiga certifikat och även företaget är självklart certifierat inom kyla. Inom ventilation innehar vi också de certifikat som behövs, exempelvis OVK och för radon. Vi har också allmän behörighet på el och hög kreditvärdighet vilket våra största kunder ofta tittar på. Vi är också miljö och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och 14001 betonar Ryan vidare.

Fortsatt lugn och trygg expansion med 3 delägare

Vad gäller framtidsplanerna så ser vi ut att kunna växa ännu mer eftersom vi tar större marknadsandelar och definitivt har blivit en aktör att räkna med på marknaden. – Under resans gång har vi varit och är fortfarande 3 delägare och därför har vi tagit fram ett kompanjonavtal tillsammans där ägarskap, försäljningar och mycket annat är juridiskt reglerat. En trygghet för oss alla 3 betonar Ryan. Inte minst med det faktum att vi alla 3 har olika spetskompetenser och roller är detta en trygghet både för oss själva och för företaget i framtiden. Tobias är den som håller i ekonomin och räknar på stora jobb, Fredrik är den som ansvarar för allt arbete ute hos kund och själv arbetar jag mycket med företagets utveckling och nätverk avslutar Ryan Krosbakke fylld av tillförsikt inför framtiden.

Kontakta oss