Search
Close this search box.

Corona-oron påverkar oss alla

Många har säkert frågor om Corona-virus och om filter i ventilationsaggregat och luftrenare hjälper. Det finns ännu inga tester gjorda på just Corona-virus men vi kan försöka ge en liten beskrivning av hur filtrering går till.

I våra ventilationsaggregat Flexit sitter det finfilter PM1 som stoppar upp till 50% av alla partiklar upp till 1,0 micrometer från utomhusluften.

I våra luftrenare Coway så sitter det HEPA-filter som stoppar 99.95% av partiklar med en storlek på 0,1 micrometer i inomhusluften.

HEPA-filter hanterar olika storlekar av partiklar och virus. Bilden nedan visar på ett överskådligt sätt skillnaden i storlek mellan olika partiklar, bakterier och virus.

partiklar bakterier virus

HEPA-filter har i olika undersökningar visat sig vara mycket effektiva när det gäller att fånga upp partiklar mindre än 0,3 micrometer. Vi vet att när stora partiklar flyger in i ett HEPA-filter är de för stora för att komma igenom det fibernät som HEPA-filtret består av och de fastnar, precis som en fisk i ett fiskenät. Se bilden.

hepafilter

När det gäller Corona-virus, är vi nere på en partikelstorlek om cirka 0,12 micrometer, även kallat nanopartiklar. De är så små att de studsar runt som en flipperkula när de träffar gasmolekyler (forskare kallar detta Brownian Motion.) Det betyder att de flyger i slumpmässiga sicksackmönster även i en luftström, vilket illustreras på bilden.

Eftersom nanopartiklar och virus är så pass mycket mindre än 0,3 micrometer, borde de enkelt kunna passera förbi fibrerna i HEPA-filtret. Men den förklaringen håller endast om dessa nanopartiklar och virus skulle röra sig som de större partiklarna, det vill säga mer ”rakt fram” och inte studsa. Men då nanopartiklar och virus flyger i sicksackmönster, leder det till att de hamnar i fibrerna och fastnar. Den principen kallas för diffusion.

Om vi nu kan konstatera att diffusion-principen fångar upp nanopartiklar och virus mindre än 0,3 micrometer, hur effektivt är det? Enligt en studie gjord av NASA fångar HEPA-filter “nästan 100 % av partiklar.” Och det finns andra undersökningar som visar på en hög effektivitet. Vi konstaterar att det finns undersökningar och tester som påvisar att HEPA-filter kan ha en mycket god förmåga att fånga upp virus och nanopartiklar.

Men det ska absolut inte tolkas som att vi därmed garanterar att Coway luftrenare med HEPA-filter eliminerar alla viruspartiklar som kan finnas i inomhusluften.

Och filtret ”dödar” inte viruset eller bakterierna så man bör iaktta försiktighet när man byter filter.

Kontakta oss