Logo_Frigovent
Search
Close this search box.

Miljö- & energioptimering – så här går det till i praktiken

1. Analys av ditt hus och befintliga system – status & diagnos

Okulär besiktning

 • Vid en första okulär besiktning kan vi baserat på vår expertis och långa erfarenhet göra en första helhetsbedömning av ditt hus hälsa och behov för att optimera ert inneklimat, minska energianvändning, kartlägga värmeförlusterna och luftkvalitet.
 • Varje hus har sina unika förutsättningar eller utmaningar som bl.a. beror på ålder, byggsätt, fönster och isolering vilket vi inkluderar i helhetsbedömningen.

Status- och energidiagnos av befintliga installationer

 • Därefter analyserar vi befintlig värmeanläggning, ventilationssystem och eventuella kylsystem och belyser hur du kan säkerställa en optimal värmespridning för ett bättre, mer kostnadseffektivt och hälsosamt inomhusklimat.
 • ex kan en felaktig placering av en inomhusdel ge både en betydligt lägre besparing och sämre funktion.
 • Här kontrollerar vi givetvis också att inga system motverkar varandra och så att energibesparande funktioner är aktiverade.
 • Ett vanligt problem är att utrustningen aldrig blivit ordentligt intrimmad och justerad en tid efter installationen, vilket leder till onödigt höga driftkostnader.
fonster hus kopia

Mätning och kartläggning luftströmmar och luftkvalitet

 • Vi går också på djupet vad gäller ventilationen som en egen del i ekvationen.
 • Ventilation är en viktig faktor för att både du och ditt hus ska må bra. Din ventilationsanläggning ser till att ditt hus andas, samtidigt som den driver bort emissioner, fukt och partiklar och ser till att rätt mängd friskluft tillsätts.
 • Luften inomhus ska upplevas som frisk och behaglig och inte orsaka hälsoproblem. Ett optimalt luftflöde i huset ger också bättre energibesparingar.
 • Vi mäter givetvis inomhusluftens kvalitet och identifierar eventuella problemområden och ger tips och råd kring hur dessa bör hanteras.
 • Här kontrollerar vi givetvis eventuella värmeläckage och fastställer om värme ventileras bort i onödan.
sover kopia

2. Åtgärdsförslag, rekommendationer & beräkningar

När vi är klara med steg 1, får du en nulägesanalys och konkreta tips på åtgärder som vi går igenom tillsammans. Däri ingår:

 • Rekommendation på åtgärder från okulär besiktning för att förbättra husets hälsa och t.ex. minska värmeläckage mm.
 • Åtgärdsförslag för befintliga installationer,ex. placering av inomhusdel, systemsamverkan, service, injustering, trimning, rengöring mm.
 • Rekommendation på åtgärder kring ventilation för energibesparande luftflöde, hantering av ev problemområden kring bl.a luftkvalitet, fukt och lukt för att säkerställla en hälsosam inandningsluft.
 • Bedömning och rekommendation kring vad som optimal utrustning för just ditt boende, dina krav, behov och prioriteringar
 • Beräkningsexempel för energibesparing vid byte av anläggning

En enda kontakt tar totalansvar för alla funktioner Om du väljer du att investera i en ny anläggning för bättre optimering av ditt energianvändande hanterar vi på Frigovent hela flödet. Vi säljer och installerar inte bara värmepumpar och ventilationsanläggningar utan tar ett totalansvar vad gäller funktion och såväl förebyggande som akut service av din anläggning. Med omsorg om dig och din anläggning behöver du bara en kontakt – vi tar verkligen ett personligt ansvar. Vi och våra montörer har givetvis alla nödvändiga certifikat och behörigheter när det kommer till el och andra viktiga kompetenser för en pålitlig fullservicelösning på området. Kontakta oss för att boka Miljö- & energioptimering för ditt boende.

energioptimering frigovent 1

Kontakta oss