Logo_Frigovent
Search
Close this search box.

OVK - obligatorisk ventilationskontroll

Som ledande inom ventilationssystem är det vår uppgift att se till att våra kunder uppfyller kraven för obligatorisk ventilationskontroll (OVK). OVK är ett krav som måste uppfyllas i de flesta byggnader, vilket innebär att en första besiktning måste utföras innan byggnaden tas i drift och sedan återkommande med jämna mellanrum. Det är byggnadsägarens eller byggherrens ansvar att säkerställa att detta genomförs.

Vi utför OVK i:
Andre SvenssonAndre Svensson
09:40 15 Feb 23
Måste nog vara det bästa ventilationsmontörerna i stan, mycket god service och bra bemötande. Minst lika bra kyltekniker har dom också, bra värme/kyla 👍
Krister MalmKrister Malm
19:34 28 Jun 22
Dom är bra.
Lotta LarssonLotta Larsson
22:43 29 Mar 19
Trevligt!
Fredrik HökerudFredrik Hökerud
17:05 22 Aug 17
Enormt kunnig personal och vänligt bemötande.
js_loader

Frigovent är certifierade kontrollanter som utför OVK

Hur går en ventilationsskontroll till?

Vi inleder med en grundlig inspektion av ventilationssystemet. Detta omfattar en visuell granskning av ventiler och don i alla utrymmen, noggrann mätning av luftflöden i ventilationskanaler, samt kontroll av funktionalitet och inställningar hos styrsystemet. Vi tar även hänsyn till eventuella ljudproblem från systemet.

Därefter genomförs en djupgående funktionskontroll av ventilationssystemet. Detta innebär att vi säkerställer att systemet tillhandahåller tillräckligt med frisk luft till alla rum, effektivt avlägsnar föroreningar från luften och att det inte genererar oönskade drag eller oljud.

Efter besiktningen sammanställs en detaljerad rapport till fastighetsägaren. Den innehåller resultat av besiktningen, eventuella brister och förslag till åtgärder, samt rekommendationer för drift och underhåll.

Fastighetsägaren är ansvarig för att åtgärda eventuella brister inom angiven tid. Vid behov kan en återbesiktning utföras för att säkerställa korrekta åtgärder.

En kontroll ska göras första gången innan ventilationssystemet tas i bruk (första besiktningen). OVK ska sedan för de flesta byggnader göras regelbundet, ungefär vart tredje till sjätte år (återkommande besiktning). Se vår tabell med intervallet för olika kategorier av byggnader.

Screenshot 2024 03 25 at 16.07.52

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

KontaktaOssPersonal

Syftet med OVK är att säkerställa att inomhusklimatet är av hög kvalitet och att ventilationssystemen fungerar korrekt. För att utföra OVK krävs det att en certifierad kontrollant genomför kontrollen. Vid återkommande besiktningar är det också kontrollantens uppgift att ge förslag på åtgärder för att minska energiförbrukningen för ventilationen, samtidigt som den inomhusmiljön bibehålls på en hög nivå.

På Frigovent strävar vi inte bara efter att uppfylla OVK-kraven utan även att säkerställa att våra kunder får optimal ventilation och energieffektiva lösningar som förbättrar inomhusmiljön samtidigt som de minskar energikostnaderna. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder expertis och service som gör deras byggnader både bekväma och hållbara.

Vi är bara ett samtal eller meddelande bort!

Kontakta oss för att boka en OVK-besiktning idag! Våra certifierade kontrollanter står redo att säkerställa att din fastighet uppfyller alla krav för obligatorisk ventilationskontroll. Ta steget mot en bättre inomhusmiljö och energieffektivitet genom att kontakta oss för mer information och bokning.

TobiasHemsida

Tobias

Företag/Entreprenad