hello

Våra företagstjänster

INNOVATIVA & EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR VÄRME, VENTILATION & KYLA

SPECIALISTEN FÖR FÖRETAG, INDUSTRIER, OFFENTLIG MILJÖ & FASTIGHETSÄGARE

VI ÄR SPECIALISTER PÅ INNEKLIMAT

Ge dina medarbetare, hyresgäster, besökare eller kunder en hälsosam miljö att trivas i och skaffa dig en trygg lösning för temperaturkänslig utrustning.

Avgörande är inte minst rätt val av system för kyla – för kontor, processer, datorrum, butiksutrustning med mera.

 
DRIFTSÄKRA, ENERGIEFFEKTIVA LÖSNINGAR OCH LÅNGSIKTIG TRYGGHET​

Vi erbjuder rådgivning och lösningar för ditt specifika behov. Du får hjälp med planering och val av utrustning som ger både driftsäkerhet och en bättre totalekonomi. Och för långsiktig trygghet finns vi vid din sida även när anläggningen finns på plats och erbjuder t.ex. kundanpassade serviceavtal.

 
VI HAR SPECIALISTKUNSKAPERNA & BEHÖRIGHETERNA FÖR ALLA BEHOV

Vi har alla behörigheter och kompetenser som krävs på området och vi ser till att du förhåller dig till aktuella lagkrav och bestämmelser. Du kan helt enkelt tryggt lämna över ansvaret till oss.

Ventilation – kyla & värme

Frigovent levererar helhetslösningar för värmesystem, komfortkyla, processkyla, datorrumskyla, butikskyla och avfuktning. Vi erbjuder rådgivning och effektiva lösningar som innebär rätt val av system för det specifika behovet. Vi hanterar de myndighetsgodkännanden du behöver för trygg och kvalitetssäkrad leverans.

Entreprenad

Vi erbjuder total- och delentreprenader för projektering, installation och service avseende helt nya eller ombyggnad av anläggningar/lokaler.

Våra resurser innefattar behörig personal för varje del i verksamheten som el, kyla, tryckprovning och ventilationsbesiktning (OVK).

Service & underhåll

Skaffa dig en trygg lösning som fungerar långsiktigt! Frigovent hjälper dig att övervaka, fjärrstyra, avläsa, larmdetektera, injustera etc – och erbjuder kundanpassade serviceavtal.
Med ett serviceavtal följer ett förbyggande underhåll som ökar livslängd på utrustning och driftsäkrar funktion. Du får förslag till förbättringar och modernisering när behov uppstår. Allt för att optimera din driftsekonomi.

Miljö & Återvinning

Miljön är utgångspunkten i hela vår verksamhet. Den bygger på ett stort miljömedvetande och ett engagerat miljötänkande. En av delarna är en utarbetad plan för att tillhandahålla miljöanpassade produkter och tjänster. Exempelvis vår tjänst energioptimering som innebär att vi injusterar din anläggning och förnyar utrustning – till nytta både för miljö och kostnader.

Finansiering

Vi hjälper dig gärna med din finansiering och kan erbjuda ett flertal betalningsalternativ. Kontakta oss för mer information så hjälper vi dig!

Styr- & reglerteknik

Miljön är utgångspunkten i hela vår verksamhet. Den bygger på ett stort miljömedvetande och ett engagerat miljötänkande. En av delarna är en utarbetad plan för att tillhandahålla miljöanpassade produkter och tjänster. Exempelvis vår tjänst energioptimering som innebär att vi injusterar din anläggning och förnyar utrustning – till nytta både för miljö och kostnader.

VI HJÄLPER DIG ATT VÄLJA KOSTNADSEFFEKTIVA SYSTEM

​JÄMNT INNEKLIMAT GÖR SKILLNAD FÖR PRODUKTIVITETEN

Alltför skiftande inneklimat kan lätt minska personlig effektivitet och orsaka störningar på värdefull maskinutrustning. Vi på Frigovent är specialister på just inneklimat.

Med vår långa erfarenhet och djupa kunskap om effektiva ventilations- och klimatanläggningar erbjuder vi lösningar som både är energisnåla och säkrar bra luft i dina lokaler.

DRIFTSÄKRA LÖSNINGAR OCH HÖG SERVICE

Frigovent finns vid din sida genom hela projektet, från projektering och val av system till installation och driftsättning. Samtidigt skaffar du en lösning att lita på.

Frigovent hjälper dig att övervaka, fjärrstyra, avläsa, larmdetektera etc – och erbjuder kundanpassade serviceavtal.

VI HJÄLPER DIG – ETT SAMTAL ELLER MEDDELANDE ÄR ALLT SOM BEHÖVS

Vi på Frigovent tillhandahåller samtliga nyckeltjänster inom området inneklimat. Som kund behöver du därmed bara en kontakt som känner dig och din anläggning och tar ett totalansvar för anläggningen. Ett samtal 035-18 89 30 (eller meddelande via formuläret) är allt som behövs.

Konsult på ventilation m.m.

VI HJÄLPER DIG – ETT SAMTAL ELLER MEDDELANDE ÄR ALLT SOM BEHÖVS

Vi på Frigovent tillhandahåller samtliga nyckeltjänster inom området inneklimat. Som kund behöver du därmed bara en kontakt som känner dig och din anläggning och tar ett totalansvar för anläggningen. Ett samtal 035-18 89 30 (eller meddelande via formuläret) är allt som behövs.