Miljö & energioptimering

Miljön är utgångspunkten i hela vår verksamhet – ett högt miljömedvetande och ett engagerat miljötänkande. En av våra tjänster är energioptimering. Vi ger dig råd om hur du kan spara energi och därmed också bidra till en bättre miljö.

Släpp inte ut din dyrbara värme!

Miljö, energioptimering och kostnadsbesparingar går hand i hand. Vi är specialister på inneklimat och hjälper dig att:

  • Se hur du kan minska dina utsläpp av dyrbar värme
  • Optimera och minska dina uppvärmningskostnader
  • Optimera din energianvändning
  • Bedöma vilken utrustning som är optimal just ditt hus
  • Beräkningsexempel efter byte av anläggning