Miljö & energioptimering

Miljön är utgångspunkten i hela vår verksamhet – ett högt miljömedvetande och ett engagerat miljötänkande. En av våra tjänster är energioptimering där vi ger dig råd om hur du kan spara energi och därmed också bidra till en bättre miljö.

SLÄPP INTE UT DIN DYRBARA VÄRME!

Vill du få kontroll över dina uppvärmnings- & energikostnader, säkerställa hälsosam inomhusluft, samtidigt som du sparar energi och därmed bidrar till en bättre miljö? Energioptimering är svaret!

Miljö, energioptimering och kostnadsbesparingar går hand i hand. Eftersom vi är specialister på inneklimat kan vi hjälpa dig att:

Intresserad? Du är välkommen boka direkt eller läsa mer om hur energioptimering går till i praktiken (scrolla nedåt eller ladda ner vårt produktblad (.pdf)

SÅ HÄR GÅR VÅR MILJÖ- & ENERGIOPTIMERING TILL I PRAKTIKEN

1. ANALYS AV DITT HUS OCH BEFINTLIGA SYSTEM - STATUS & DIAGNOS

OKULÄR BESIKTNING
 
 • Vid en första okulär besiktning kan vi baserat på vår expertis och långa erfarenhet göra en första helhetsbedömning av ditt hus hälsa och behov för att optimera ert inneklimat, minska energianvändning, kartlägga värmeförlusterna och luftkvalitet.
 • Varje hus har sina unika förutsättningar eller utmaningar som bl.a. beror på ålder, byggsätt, fönster och isolering vilket vi inkluderar i helhetsbedömningen.
 •  
 
 
STATUS- & ENERGIDIAGNOS AV BEFINTLIGA INSTALLATIONER
 
 • Därefter analyserar vi befintlig värmeanläggning, ventilationssystem och eventuella kylsystem och belyser hur du kan säkerställa en optimal värmespridning för ett bättre, mer kostnadseffektivt och hälsosamt inomhusklimat.
 • T.ex kan en felaktig placering av en inomhusdel ge både en betydligt lägre besparing och sämre funktion.
 • Här kontrollerar vi givetvis också att inga system motverkar varandra och så att energibesparande funktioner är aktiverade.
 • Ett vanligt problem är att utrustningen aldrig blivit ordentligt intrimmad och justerad en tid efter installationen, vilket leder till onödigt höga driftkostnader.
 •  
 
 
MÄTNING & KARTLÄGGNING AV LUFTSTRÖMMAR OCH LUFTKVALITET
 
 • Vi går också på djupet vad gäller ventilationen som en egen del i ekvationen.
 • Ventilation är en viktig faktor för att både du och ditt hus ska må bra. Din ventilationsanläggning ser till att ditt hus andas, samtidigt som den driver bort emissoner, fukt och partiklar och ser till att rätt mängd friskluft tillsätts.
 • Luften inomhus ska upplevas som frisk och behaglig och inte orsaka hälsoproblem. Ett optimalt luftflöde i huset ger också bättre energibesparingar.
 • Vi mäter givetvis inomhusluftens kvalitet och identifierar eventuella problemområden och ger tips och råd kring hur dessa bör hanteras.
 • Här kontrollerar vi givetvis eventuella värmeläckage och fastställer om värme ventileras bort i onödan.
Energioptimering Frigovent Specialister på Inneklimat
Sova gott med ren luft Frigovent Specialister på Inneklimat

2. ÅTGÄRDSFÖRSLAG, REKOMMENDATIONER & BERÄKNINGAR

När vi är klara med steg 1, får du en nulägesanalys och konkreta tips på åtgärder som vi går igenom tillsammans. Däri ingår:

 • Rekommendation på åtgärder från okulär besiktning för att förbättra husets hälsa och t.ex. minska värmeläckage mm.
 • Åtgärdsförslag för befintliga installationer, t.ex. placering av inomhusdel, systemsamverkan, service, injustering, trimning, rengöring mm.
 • Rekommendation på åtgärder kring ventilation för energibesparande luftflöde, hantering av ev problemområden kring bl.a luftkvalitet, fukt och lukt för att säkerställla en hälsosam inandningsluft.
 • Bedömning och rekommendation kring vad som optimal utrustning för just ditt boende, dina krav, behov och prioriteringar
 • Beräkningsexempel för energibesparing vid byte av anläggning
Vår process Miljö -& Energioptimering (klicka för att förstora)
Energioptimering
Vi är specialister på Inneklimat - Frigovent

VI HJÄLPER DIG – ETT SAMTAL ELLER MEDDELANDE ÄR ALLT SOM BEHÖVS

Vi på Frigovent tillhandahåller samtliga nyckeltjänster inom området inneklimat. Som kund behöver du därmed bara en kontakt som känner dig och din anläggning och tar ett totalansvar för anläggningen. Ett samtal 035-18 89 30 (eller meddelande via formuläret) är allt som behövs.