Search
Close this search box.

Luftvärmepumpar – så funkar det

Vi reder ut begreppen inför din investering i uppvärmning från förnyelsebar energi.

Vill du få kontroll över dina uppvärmnings- & energikostnader, samtidigt som du får ett bättre inomhusklimat, sparar energi och därmed också bidrar till en bättre miljö? Då kan en värmepump vara alternativet för dig. När det kommer till uppvärmning är värmepumpar ett av de miljömässigt och driftekonomiskt bästa alternativen. Men hur funkar de egentligen, vad betyder begreppen och vad är skillnaden mellan t.ex. luft/luft och luft/vatten?

Luftvärmepumpens fördelar

En luftvärmepump är en fantastisk och energisnål uppvärmningsmetod som inte bara bidrar till ett varmt och skönt inomhusklimat utan också hjälper till att förbättra miljön genom att den nyttjar den värmeenergi som finns naturligt i utomhusluften och minskar behovet av andra, mindre miljövänliga uppvärmningsmetoder.

För att ta nästa steg inför en installation behöver du veta om du vill att pumpen ska kopplas till ett vattenburet värmesystem, tappvatten eller inte. Och hur vet man det? Vad är egentligen skillnaden mellan luft/luft- och luft/vattenvärmepump?

Luft/luftvärmepump – inte bara värme

En luft/luftvärmepump passar de flesta typer av hus och består vanligtvis av en utomhusdel och en inomhusdel.

En luft/luftvärmepump ger förutom uppvärmning eller nedkylning dessutom bättre luft inomhus genom att det sitter filter i inomhusdelen. Den uppvärmda luften passerar filtren innan den blåses ut så att den varma luft du får inte bara är uppvärmd utan också renad från damm och andra skadliga partiklar som finns i vår inomhusluft

Luftflödet som uppstår med en luft/luftvärmepump inomhus bidrar också till att skapa ett bättre klimat inomhus där luften cirkulerar istället för att stå still. Av förklarliga skäl bör husets allmänna ventilation ses över i samband med detta för att säkerställa att luftflöden samverkar och att oren luft inte kommer in på annat sätt i huset.

Hur många enheter behöver du?

För mindre bostäder eller hus med öppen planlösning räcker det ofta med en inomhusdel. Rätt placering av inomhusdelen är det viktigaste för att säkerställa optimal funktion, besparing och tillmötesgå era specifika prioriteringar och krav.

Beroende på hur stort ditt hus är, om det har flera våningsplan och t.ex. hur trappans konstruktion och luftflödena ser ut, kan du ansluta två inomhusdelar till samma utomhusdel för att säkerställa komfort, en bra cirkulation och jämn temperatur. Det är i alla lägen viktigt att du tar hjälp av en kvalificerad och certifierad installatör för en optimal anpassning efter ert hus unika förutsättningar.


En luftvärmepump är en fantastisk och energisnål uppvärmningsmetod som inte bara bidrar till ett varmt och skönt inomhusklimat utan också hjälper till att förbättra miljön genom att den nyttjar den värmeenergi som finns naturligt i utomhusluften och minskar behovet av andra, mindre miljövänliga uppvärmningsmetoder.

För att ta nästa steg inför en installation behöver du veta om du vill att pumpen ska kopplas till ett vattenburet värmesystem, tappvatten eller inte. Och hur vet man det? Vad är egentligen skillnaden mellan luft/luft- och luft/vattenvärmepump?

Luft/luftvärmepump – inte bara värme

En luft/luftvärmepump passar de flesta typer av hus och består vanligtvis av en utomhusdel och en inomhusdel.

En luft/luftvärmepump ger förutom uppvärmning eller nedkylning dessutom bättre luft inomhus genom att det sitter filter i inomhusdelen. Den uppvärmda luften passerar filtren innan den blåses ut så att den varma luft du får inte bara är uppvärmd utan också renad från damm och andra skadliga partiklar som finns i vår inomhusluft

Luftflödet som uppstår med en luft/luftvärmepump inomhus bidrar också till att skapa ett bättre klimat inomhus där luften cirkulerar istället för att stå still. Av förklarliga skäl bör husets allmänna ventilation ses över i samband med detta för att säkerställa att luftflöden samverkar och att oren luft inte kommer in på annat sätt i huset.

Luft-luftvärmepump Sverigepumpen Frigovent Halmstad

Hur många enheter behöver du?

För mindre bostäder eller hus med öppen planlösning räcker det ofta med en inomhusdel. Rätt placering av inomhusdelen är det viktigaste för att säkerställa optimal funktion, besparing och tillmötesgå era specifika prioriteringar och krav.

Beroende på hur stort ditt hus är, om det har flera våningsplan och t.ex. hur trappans konstruktion och luftflödena ser ut, kan du ansluta två inomhusdelar till samma utomhusdel för att säkerställa komfort, en bra cirkulation och jämn temperatur. Det är i alla lägen viktigt att du tar hjälp av en kvalificerad och certifierad installatör för en optimal anpassning efter ert hus unika förutsättningar.

sv.pump duo frilagd

Luft/vattenvärmepump – behåll dina befintliga vattenelement

En luft/vattenvärmepump tar på samma sätt som en luft/luftvärmepump värmeenergi från utomhusluften. Skillnaden är att en luft/vattenvärmepump inte har någon inomhusdel som blåser ut filtrerad luft, utan kopplas på husets vattenburna system.

Det betyder att befintliga vätskeburna radiatorer kan vara kvar och användas och så även givetvis vattenburen golvvärme. I fallet luft/vattenvärmepump är det en god idé att se över övrig ventilation i huset för att säkerställa en god kvalitet på inandningsluften. Värmepumpen kan också användas för att generera tappvarmvatten.

blog3

En luft/vattenvärmepump kan med fördel kompletteras med fläktkonvektorer som hjälper till att sprida värmen över större utrymme. Har huset tidigare haft exempelvis en oljepanna i källaren är det en god idé att sätta in fläktkonvektorer i källaren för uppvärmning och för att förbättra inomhusklimatet. Om du haft oljepanna är det dessutom ett måste att se över ventilationen i huset som helhet, då den tidigare sköttes av just pannan via uppvärmning av skorstenen som i sin tur förbättrade självdraget.

Även luft/vattenvärmepumpar kan användas till att skapa kyla under sommarhalvåret genom att systemet kompletteras med fläktkonvektorer som då fördelar kylan inomhus.

Vilken värmepump är bäst för mig? När det gäller val av värmepump finns det mycket att tänka på. Som anslutna till Sverigepumpen har vi tillgång till ett brett urval av alternativ som täcker alla behov och krav. Läs vidare i vår artikel om de vanligaste frågorna vid val av värmepump. Du kan också boka ett kostnadsfritt hembesök redan nu, där vi guidar dig genom beslutsprocessen. Med oss på Frigovent och Sverigepumpen får du mer! Alltid installerat och klart och med generösa garantier. Läs mer om värmepumpar och om oss här på Frigovent.se och välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök!

sverigepumpen

Kontakta oss